BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Nguồn cấp: 100-240V ~ 50-60Hz
Nhiệt độ hoạt động: 0-50ºC
Kích thước: 95,6 x 48,9 x 46mm
Màu sắc: Màu đen

 

Liên hệ Báo giá