CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG

Nguồn cấp: 220V
Nhiệt độ hoạt động:0-50 độ
Góc quét: 100độ

 

Liên hệ Báo giá