Cơ Chế Xin Cho Trong Lá Đơn Xin Việc Làm

Thay vì yêu cầu, đề nghị, hầu hết chúng ta lại thường bắt đầu bằng từ “Xin” trong các lá đơn. Dường như đang có một sự nhầm lẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Chuyện tưởng nhỏ nhưng lại không hề nhỏ…Phía sau từ “Xin” của những lá đơn cảnh báo rất nhiều thứ.ẨN BỚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *